FAQ org

Kontaktinfo

Eksperiment SUS v/Semund Svelle
Saksumdalsvegen 1325, 2608 Lillehammer, NORWAY
semund(a)yahoo.no
+47 988 71 725
Kart og ankomst

Ide

Prosjekt søker å være en motor for å muligjøre desentralisert- og stedsbestemt kunst.

Eksperiment som form, søker å utfordre til arbeider med ukjent utgang eller resultat.

SUS er beskrivelse av lyd; en metafor for at kunstverket forstyrrer luftmassene slik at man får en turbulens som oppfattes som svak lyd.

stillhet – SUS – støy

En viktig intensjon bak Eksperiment SUS er å tilrettelegge for en arbeidsprosess som åpner for det ordløse eller vage i arbeidet med kunst og samtidig utvikler et genuint kunstfaglig språk. Eksperiment SUS forsøker å skape et alternativt rom for kunst, både for kunstnere og publikum.

Arbeidsform

Kunstnere blir invitert inn i ulike prosjekter med en stedsbestemt-kunstnerisk-strategi som utviklingsform. Denne gruppen er ikke konstant. Tilliten til kompetansen til de kunstnerne vi inviterer er essensiell. Alle deltagende kunstnere har personlige temaer, metoder og teknikker. Kontekstens føringer og gruppens dynamikk er det som til syvende og sist skaper prosjektet. Gruppedynamikken er uforutsigbar, og vil oppstå i det sosiale og faglige samværet i produksjonsfasen. Derfor er kunstnerne som deltar like viktig som konteksten, for det kunstneriske arbeidets resultat.

Organisering og drift

Eksperiment SUS ble av initiert Vilde Andrea Brun og Semund Svelle i 2009. Sammen har vi organiserer, administrerer og deltatt som kunstnere.

Vilde Andre Brun har permisjon fra prosjektet på ubestemt tid fra 2012.