Eksperiment SUS II

Dette prosjektet var en videreføring av eksperiment SUS I hvor samme kunstnere ble invitert til å preparere materiale og ideer fra fjell-sonen til nye verk som ble vist i galleri og visningsrommet Prosjekt Alvøen (Bergen) i 2009. Angjerd Rustad «Landskap» … Continue reading Eksperiment SUS II