Eksperiment SUS III

Eksperiment SUS III er et kunst i landskap prosjekt som ble gjennomført sommeren 2010 på fjellet i Sør-Fron Kommune. Prosjektet var en del av Kunstgjødsel, en kultursatsing  i Oppland. Området og arbeidene er fritt tilgjengelig for publikum. Anna Christina Lorenzen … Continue reading Eksperiment SUS III