AiR søknad

Søk om AiR-opphold i Sonen, Saksumdal/Lillehammer 2017. Søknader behandles fortløpoende.

Kort om AiR i Sonen

Sonen befinner seg på gården Vesle Ulland i Saksumdal som er dedikert til kunstproduksjon med spesielt fokus på profesjonell desentralisert kunst. Gården drives av Semund Svelle som også er kunstner og Vilde Andrea Brun som til daglig er leder for Oppland kunstsenter i Lillehammer. Hele gårdens eiendom (skog, dyrket mark og hus) er tilgjengelig for produksjon av råmateriale og ferdige arbeider. Prosjektene utvikles i dialog med grunneier som kan begrense bruk av dyrket mark, gårdens produksjonslokaler eller skog i forbindelse med øvrig gårdsdrift. Gårdens maskiner og utstyr som traktor og gravemaskin, kan brukes etter avtale og ved fremvisning av gyldig førerbevis. (Drivstoff må kunstneren(e) selv bekoste).

Formålet med ordningen er å muliggjøre kunstproduksjon som utnytter konteksten oppholdet åpner for i kulturlandskapet og naturen rundt gården. Formidling og visning av kunst er også en viktig målsetning for ordningen. Det er mulig å lage arbeider som er ment for å vare i lang tid (mange år). Kunstneren(e) er ansvarlig for arbeider og installasjoner.

Ved innvilget opphold i Sonen får kunstneren(e) fritt disponerer en enkel hytte med 3 rom (sove eller arbeidsrom) samt stor stue/kjøkken. Det er enkel dusj, badstu, vedskjul og utedo i hus rett ved siden av hytta. Huset er utstyr med solpanel, 12V strøm, kjøleskap og komfyr drevet på gass. Ved behov kan dette suppleres med aggregat, 220V vekselstrøm. Normal bruk av ved og gass er inkludert i oppholdet.

Huset har tidligere vært en husmannsplass og ligger for seg selv 1 km. fra hovedbygningen på gården og 3 km fra hovedveien. Nærmeste by er Lillehammer som ligger ca. 19 km unna, eller 25 minutter med bil.

Det er begrenset mulighet for kollektiv transport, det er derfor en fordel å ha sertifikat og egen bil. Dette er imidlertid ikke et krav, og transportbehov kan løses dersom søknaden innvilges.

Aktuelle tidsperioder i 2017

1.6.2017 til 28.6.2017

20.11.2017 til 16.12.2017

Det er også mulig å søke AiR utover oppgitte tidsrom. Imidlertid vil det da ikke følge økonomisk støtte med oppholdet og man må betale leie. Ta kontakt så finner vi en løsning.

Økonomi

Kunstnere som innvilges opphold i Sonen innenfor aktuell tidsperiode får reisestøtte, materialstøtte og prosjektmidler inntil kr. 15 000 per opphold. Dersom flere søker sammen, må denne summen deles på antallet oppholdet gjelder.

Hvem kan søke

Profesjonelle kunstnere innen billedkunst, elektronisk kunst, lydkunst og performance i Norge og internasjonalt. Både enkeltkunstnere og grupper kan søke.

Krav til søknaden

  • Kunstnerisk essens/Artist statement
  • CV
  • Dokumentasjon av 2-5 tidligere relevante prosjekter/arbeider, og/eller henvisning til oppdatert hjemmeside
  • Motivasjon for oppholdet
  • Forslag til foretrukken periode/perioder
  • Igen filvedlegg skal overstige 2MB maks 10 MB totalt (Bruk gjerne DropBox, Wetransfer ol.)
Søknadsfrist: 1. mai 2017

Søknaden sendes per e-post til : semund(a)yahoo.no

For spørsmål kontakt Semund Svelle på +47 988 71 725

Forventninger ved innvilget opphold

Det er forventning om visning av et eller flere arbeidet i Sonen for publikum i forbindelse med oppholdet. Kunstneren skal videre formulere en kort tekst som belyser prosjektet/arbeidet som er utført, til bruk på web-side og i annet tekstbasert materiale. Dokumentasjonen av arbeider og tekst fra oppholdet kan benyttes vederlagsfritt på webside og i publikasjoner i regi av oppdragsgiver.

Om et arbeid på grunn av forfall eller manglende tilsyn er til fare for publikum eller dyr vil Semund Svelle sikre/fjerne arbeidet, etter først å ha kontakte kunstneren.

Om det lages arbeider som krever drift og/eller ettersyn er det kunstneren(e) selv som er ansvarlig for dette. Semund Svelle kan etter avtale bistå med ettersyn.

 

Ordningen er støttet av Oppland fylkeskommune