Sonen

Den siste transformasjonen av Eksperiment SUS foregår på gården Vælulland, 25 minutter vest for Lillehammer. Navnet for dette 700 dekar store området er Sonen og er dedikert til profesjonell kunstnerisk aktivitet og visning. Sonen er ikke temporær slik Eksperiment SUS sine prosjekter har pleid å være, og vil derfor gi kunstnere mulighet til å gjennomføre  tidkrevende arbeider som potensielt kan strekke seg over flere årstider og år. I Sonen skal det bygges atelier og verksteder som muliggjør gjennomføringen av workshops, prosjekter og kurs. Det vil bli mulighet for å leie seg inn i verkstedene, og det opprettes en Artist in Residens (AiR) ordning på området. Sonen  som er et sted under kontinuerlig utvikling, er også rammen Eksperiment SUS utspiller seg innenfor.