Arbeidsform

Kunstnere blir invitert inn i ulike prosjekter med en stedsbestemt-kunstnerisk-strategi som utviklingsform. Denne gruppen er ikke konstant. Tilliten til kompetansen til de kunstnerne vi inviterer er essensiell. Alle deltagende kunstnere har personlige temaer, metoder og teknikker. Kontekstens føringer og gruppens dynamikk er det som til syvende og sist skaper prosjektet. Gruppedynamikken er uforutsigbar, og vil oppstå i det sosiale og faglige samværet i produksjonsfasen. Derfor er kunstnerne som deltar like viktig som konteksten, for det kunstneriske arbeidets resultat.