Ide

Prosjekt søker å være en motor for å muligjøre desentralisert- og stedsbestemt kunst.

Eksperiment som form, søker å utfordre til arbeider med ukjent utgang eller resultat.

SUS er beskrivelse av lyd; en metafor for at kunstverket forstyrrer luftmassene slik at man får en turbulens som oppfattes som svak lyd.

stillhet – SUS – støy

En viktig intensjon bak Eksperiment SUS er å tilrettelegge for en arbeidsprosess som åpner for det ordløse eller vage i arbeidet med kunst og samtidig utvikler et genuint kunstfaglig språk. Eksperiment SUS forsøker å skape et alternativt rom for kunst, både for kunstnere og publikum.